Friendlygas

Istotnym elementem naszej strategii rozwojowej są nowe technologie i innowacje. Dlatego w części firmy zajmującej się gazami technicznymi, stworzyliśmy i rozwijamy markę Friendly Gas®. Wyraża ona model biznesowy, w którego centrum są Ludzie i ich potrzeby, czyli Zespół i Klienci. Podejście to pozwoliło na uzyskanie efektu „win-win”, czyli doskonałego modelu partnerskiego.

Produkty Friandly Gas® to synonim jakości i bezpieczeństwa. Składają się na nie: unikatowa butla, znajdujący się w niej gaz oraz bezpieczny sposób transportowania w paletach, przystosowanymi do tego środkami transportu.

Specjalnie dla tej linii gazów została przygotowana charakterystyczna butla:

Produkty Friandly Gas® to gazy jednorodne i mieszaniny gazów, zaspakajające potrzeby Klientów opierających swoją produkcję na tradycyjnych mieszaninach, jak i wysokowydajnych mieszaninach o zróżnicowanym składzie dopasowanym do indywidualnych potrzeb Klientów.

Gazy techniczne:

Suchy lód:

Butle gazowe:

Wiązki:

Kontenery do suchego lodu:

Transport:

Posiadamy szeroki wachlarz środków transportu przystosowanych do obsługi Klientów o różnym zapotrzebowaniu.